Tiết mục múa: Em yêu mùa hè quê em do các bé lớp 4 tuổi B1 thể hiện