Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học

2021-2022 của Trường Mầm Non Minh Quang A

        Sáng nay ngày 08 tháng 10 năm 2021, Trường Mầm Non Minh Quang A long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2021-2022. Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Lan - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của năm học 2020-2021 và thông qua quy chế hoạt động của nhà trường, quy chế hoạt động dân chủ, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

       Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - CTCĐ thông qua quy chế làm việc năm học 2021-2022, quy chế phối hợp giữa thủ trưởng đơn vị và BCH công đoàn về thực hiện nhiệm vụ năm học mới, báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020-2021, dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 2021-2022, quy chế thi đua khen thưởng và quy chế chi tiêu nội bộ.

        Hội nghị thảo luận và đã lấy ý kiến đóng góp của CBGV, NV và 100% đ/c tham dự hội nghị đều hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và các quy chế, quyết tâm thực hiện mọi nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. 

        Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết -Trưởng ban TTND cũng đã  báo cáo kết quả hoạt động năm học 2020-2021, phương hướng trọng tâm năm học 2021-2022, ban thanh tra nhân dân cũng báo cáo tài chính công khai các khoản thu, chi trong và ngoài ngân sách năm học 2020-2021(có văn bản kèm theo)

        Tiếp theo đồng chí Phùng Thị Lan - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát động phong trào thi đua, đăng ký danh hiệu năm học 2021-2022, sau đó là phần khen thưởng tập thể và các cá nhân đã có thành tích cao trong năm học 2020-2021.

- Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến

- Chiến sĩ thi đua gồm 3 đồng chí: Đ/c Phùng Thị Lan, Bùi Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Oanh

- Lao động tiên tiến gồm 7 đồng chí: Đồng chí Toan, Đề, Duyên, Biên, Khuyên, Thu, Hằng.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị

           Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Mầm Non Minh Quang A năm học 2021 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường càng hiểu rõ trách nhiệm của mình, vượt trên những khó khăn với tâm huyết, lòng nhiệt tình, năng lực lãnh đạo sáng tạo của BGH nhà trường, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, Trường Mầm Non Minh Quang A vững tin sẽ có một năm học mới gặt hái được nhiều thành công./.