Ngày 01/07/2020 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thông báo kết quả thẩm đinh, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Kết quả cấp MN và Tiểu học

2. Kết quả cấp Trung học sơ sở